Checklista vid separation

När man väl har bestämt sig för en skilsmässa eller separation kan det kännas överväldigande och vara svårt att reda ut var man ska börja. Ska den ena parten bo kvar i er gemensamma bostad eller ska ni sälja den och flytta till nya? Det kan finnas olika motiveringar till det. Här kan er familjerättsjurist hjälpa till med vad som gäller och hur det funkar. Tex hur ni ska göra om ni beställer en hemstädning enskede i samband med flytt, vem ska stå för detta och hur ska ni dela upp denna kostnad? Glöm inte allt som kan kännas som småsaker. Ska ni exempelvis dela upp bil/bilarna eller sälja dem? Kolla upp vem som står på bilen så att ni skriver över den om den andra ska ta över bilen. Genomför en bilservice innan så att ni vet om det är någon dyrare service som krävs vilket kan påverka uppdelningen. Allt sådant är det lättast att ta med en familjerättsjurist så att det blir rätt.

Här kommer en liten kort checklista på några saker som är bra att tänka på vid en skilsmässa eller separation:

Separation som gifta

Tingsrätten

För att ta ut en skilsmässa vänder man sig till tingsrätten. Där lämnar man in en ansökan. Har ni inga barn tillsammans under 16 år kan ni beviljas skilsmässa direkt. Med barn under 16 år eller om den ene parten motsätter sig skilsmässan utges en 6 månaders betänketid. Har ni däremot redan bott isär mer än två år kan ni beviljas skilsmässa direkt även om ni har barn under 16 år.

Familjerättsjurist

För att få hjälp med allt kring en skilsmässa när det kommer till bodelning, delad vårdnad etcetera kan man få hjälp av en familjerättsjurist. Denne är opartisk och kan hjälpa er att komma överens om hur allt ska delas och även om ni redan är överens kan det vara bra att få allt gjort på rätt sätt så ingen part kan komma i efterhand och kräva något av den andre.

Gemensamma barn

Har man gemensamma barn så har båda vårdnaden om barnen. Vill man att endast en förälder ska ha vårdnaden efter en skilsmässa måste man gå till en domstol och få detta beslut för att det ska gälla. Tänk alltid till barnets bästa. Mer hjälp om barn hittas på MFoF samt försäkringskassan.

Bodelningsavtal

Ett bodelningsavtal är ett juridiskt dokument där ni delar upp era tillgångar och skulder. Detta avtal ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter. Enklast för att få detta på rätt sätt är att ta hjälp av en familjerättsjurist som kan se till att alla papper blir rätt. Exempelvis kräver banken att ni har ett bodelningsavtal för att ni efter ska kunna ta bolån var för sig. Det är frivilligt att lämna in detta till skatteverket. Det är viktigt att göra detta avtal så snart som möjligt då man kan kräva en bodelning flera år efteråt. Har man endast en enskild egendom (som man fått genom arv eller äktenskapsförord) behövs ingen bodelning göras. Även om man tror man är överens och vill att ena parten ska ta sakerna är det bra att göra ett avtal då det som sagt finns risk att ena parten kräver en i efterhand annars.

Fullmakter

Har ni några skrivna fullmakter mellan varandra? Har ni något sparande till barnen? Hur ser detta ut och är det något som behöver ändras när ni skiljs åt? Detta kan även en familjerättsjurist hjälpa er med att reda ut.

Efter skilsmässa

Sätt dig ner efter att allt annat med bodelning är klart och gå över din privatekonomi. Nu ska en inkomst klara hushållet och det kan bli lite annorlunda. Tänk igenom noggrant vilken boendekostnad du kan ta på din egen inkomst.

Separation som sambo

Separation

Sambo är inte jämställt med gifta. Är man sambo innebär det att man bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Här är huvudregeln att endast bostad och bohag som har inskaffats gemensamt ska delas lika vid en separation. Har man till exempel köpt en bostad under tiden man bor tillsammans, oberoende vems om betalat för bostaden, ska denna delas lika. Har man en bostad som införskaffats innan man blev sambo ska denne inte delas utan tillhör den som köpte den innan samboskapet ingicks.

Samboavtal

Man kan skriva ett samboavtal när man blir sambo. I detta avtal kan man då avtala bort bodelningsreglerna. Var och en äger då sina tillgångar och skulder, inklusive bostad och bohag. Det går däremot inte att avtala bort hela sambolagen. Vid en separation är det den som har största behovet av bostaden som har rätt till den i en bodelning. Detta är oftast den som har vårdnaden om barnen. Den som behåller bostaden ska lösa ut den andra till halva nettomarknadsvärdet. Är bostaden ej en samboegendom kan det ändå vara så att den tillfaller den som behöver den bäst men då ska hela bostadens värde betalas. Denna regel gäller endast hyresrätt samt bostadsrätt och ej fastighet eller tomträtt.

Familjerättsjurist

För att få hjälp med allt kring en separation när det kommer till bodelning, delad vårdnad etcetera kan man få hjälp av en familjerättsjurist. Denne är opartisk och kan hjälpa er att komma överens om hur allt ska delas och även om ni redan är överens kan det vara bra att få allt gjort på rätt sätt så ingen part kan komma i efterhand och kräva något av den andre. Framförallt i ett samboförhållande kan detta vara en bra lösning då det kan vara svårare att tolka reglerna för bodelning.

Gemensamma barn

När man får barn finns det skillnad på att vara gifta eller sambo. Är man i ett samboförhållande måste fadern bekräfta sitt faderskap hos de sociala myndigheterna. Efter att detta har gjorts är båda föräldrarna vårdnadshavare samt förmyndare över barnet. Vill man att endast den ena föräldern ska ha vårdnaden efter en separation behöver det även här beslutas av en domstol. Tänk alltid till barnets bästa. Mer hjälp om barn hittas på MFoF samt försäkringskassan.

Fullmakter

Har ni några skrivna fullmakter mellan varandra? Har ni något sparande till barnen? Hur ser detta ut och är det något som behöver ändras när ni skiljs åt? Detta kan även en familjerättsjurist hjälpa er med att reda ut.

Bodelningsavtal

Ett bodelningsavtal är ett juridiskt dokument där ni delar upp era tillgångar och skulder. Detta avtal ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter. Enklast för att få detta på rätt sätt är att ta hjälp av en familjerättsjurist som kan se till att alla papper blir rätt. Exempelvis kräver banken att ni har ett bodelningsavtal för att ni efter ska kunna ta bolån var för sig. Det är frivilligt att lämna in detta till skatteverket. När man är sambo är det endast bostad och bohag som skaffats under den tiden ni varit tillsammans som ska tas upp. Vid en separation som sambo kan ett bodelningsavtal krävas upp till ett år efter en separation.

Efter separation

Sätt dig ner efter att allt annat med bodelning är klart och gå över din privatekonomi. Nu ska en inkomst klara hushållet och det kan bli lite annorlunda. Tänk igenom noggrant vilken boendekostnad du kan ta på din egen inkomst.